Rólunk

Rólunk

About us

A Delta Bio 2000 Kft. a MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont részvételével alakult ún. spin-off biotechnológiai cég, melynek fő profilja a biotechnológiai irányú kutatás-fejlesztés. Elsődleges vizsgálati és kutatási területünk a karcinogenezis molekuláris hátterének feltárása, tumormarkerek és új gyógyszer-célpont fehérjék feltárása. Detektálni tudjuk a DNS-ben megjelenő változásokat, úgymint DNS szakaszok beépülését, kiesését, pontmutációk megjelenését, valamint vizsgáljuk a rák kialakulásában és fenntartásában szerepet játszó mutációkat. Érdeklődésük központjában olyan potenciális gyógyszer-célpont fehérjék szerepelnek, melyek jelentős szerepet játszanak a DNS kettőződése közben keletkezett hibák átírásában és javításában.

Delta Bio 2000 Ltd. is a spin-off company with biotechnological research and development as its main profile, founded with the participation of the Biological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Our primary field of research is concerned with the elucidation of the molecular background of carcinogenesis and the detection of new tumour markers and drug target proteins. We can detect changes in the DNA such as insertions and deletions of DNA sequences and the appearance of point mutations, and we study genes that participate in the development and survival of tumours. We focus our attention on potential drug target proteins that play important roles in the transcription and repair of errors generated during DNA duplication.

Kutatás, fejlesztés, szolgáltatás

Research, development, and services

A Delta Bio 2000 Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy elsőként építse be az alapkutatásban megjelenő technikai újításokat a diagnosztikai és gyógyászati alkalmazásokba. Innovációival törekszik mind a hazai mind a nemzetközi piacon jól értékesíthető szolgáltatások és termékek alapjait kidolgozni.

Delta Bio 2000 Ltd. considers being the first to incorporate the technical innovations of basic research into diagnostic and medical applications important. Based on its innovations, the company strives to develop marketable services and products for both domestic and international markets.

Magas színvonal

High standards

Ahhoz, hogy cégünk képes legyen fejlesztéseivel folyamatosan az élvonalbeli kutatások színvonalát képviselni elengedhetetlen a megfelelő technikai háttér. Ennek megfelelően befektetéseinket folyamatosan a technológiai csúcsokat jelentő műszerek beszerzésére fordítjuk. Így cégünk büszkélkedhet Magyarországon elsőként az Illumina cég NextSeq 500 típusú újgenerációs szekvenátorával amellyel már a fejlesztéshez szükséges nagyobb áteresztőképességű szekvenálási projektek is megvalósíthatók. Ehhez társul szintén a technológia csúcsát képviselő, azonban a diagnosztikai szolgáltatásoknak jobban megfelelő Miniseq típusú szekvenátor is.

In order to be able to continuously represent cutting-edge research in our innovations, a high-level technical background is required, thus, we regularly invest from our income into state-of-the-art instruments. We are proud to be the first company in Hungary to have an Illumina NextSeq 500 sequencer with which high-throughput sequencing projects necessary for developments can be performed. In addition, we possess a Miniseq type sequencer as well, which also represents top technology, but is better suited for diagnostic services.

Nemzetközi trendek

International trends

Kutató- és alkotómunkánk középpontjába a nemzetközi trendeknek megfelelően bekerült az egysejt technológia és a vérplazmában található szabad DNS-en alapuló úgynevezett nem-invazív diagnosztika, mellyel célunk, hogy a beteget és az egészségügyi ellátórendszert legkevésbé megterhelő kimutatási eljárásokat vezessünk be.

According to international trends, we started focusing on single-cell technology and the cell-free DNA-based, so-called non-invasive diagnostics with the goal of introducing them into everyday healthcare thereby easing the cost burdens of the healthcare system.

Egysejt diagnosztika

Single Cell Diagnostics

Az egysejt diagnosztika lehetővé teszi, hogy a rák kialakulásának molekuláris mechanizmusát a lehető legmélyebben feltárhassuk, mivel segítségével a heterogén tumor különböző sejtpopulációinak molekuláris jellemzése valósulhat meg.

Single Cell Diagnostics reveals the deepest molecular processes behind carcinogenesis and tumour formation because, using this technique, a heterogenic tumour's different cell populations can be genetically characterized.

Nem-invazív molekuláris diagnosztika

Non-Invasive Molecular Diagnostics

A nem-invazív molekuláris diagnosztika, mely kétség kívül forradalmasítja a jövőben a genetikai vizsgálati módszereket, szintén fejlesztéseink középpontjába került az utóbbi időben. Terveink szerint mind a tumoros betegségek, mind a magzati genetikai rendellenességek korai kimutatását lehetővé teszi ez a technológia.

Non-Invasive Molecular Diagnostics, which will surely revolutionise genetic diagnostic processes in the near future, is also in the centre of focus of our development section. Our plan is to use this technique in both prenatal and tumour diagnostic screening to provide an alternative to often painful or risky sampling processes.

Fejlett technológiák

Cutting-edge technologies

Az általunk fejlesztett diagnosztikai eljárásokat túlnyomórészt újgenerációs szekvenálási technológiára építjük, melyek Ion Torrent és Illumina platformon is alkalmazhatók.

Our newly developed diagnostic methods are built mainly on Next Generation Sequencing, which can be used either on Ion Torrent or Illumina platforms.

Folyamatos fejlődés, fejlesztés

Continuous development

Csapatunk legfőbb előnye, hogy diagnosztikai szolgáltatásainkat a folyton frissülő és bővülő szakirodalmi adatokhoz igazítjuk, munkatársaink kiterjedt laboratóriumi tapasztalatokkal rendelkező, innovatív szakemberek, akik lankadatlan lelkesedéssel követik a legfrissebb kutatási eredményeket és nyitottak a technológiai újításokra.

Our team's real asset is that we fit our diagnostic services and methods into the context of the continuously evolving scientific literature. Our staff consists of innovative researchers with wide areas of laboratory experience who follow the most recent scientific achievements with unremitting enthusiasm and are open to technological innovations.

Elérhetőség

Contact Us

Temesvári krt. 62
6726 Szeged
Magyarország
Telefon: +36-30-403-3046
Email: info@deltabio.eu
Temesvári krt. 62
H-6726 Szeged
Hungary
Phone: +36-30-403-3046
Email: info@deltabio.eu