Aktuális pályázatok

2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR-2022-00020

Újgenerációs RNS szekvenáláson alapuló többgénes vizsgálat adaptálása és validálása az emlőrák kiújulási kockázatának előrejelzésére az európai lakosság számára

Kedvezményezett neve:Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Újgenerációs RNS szekvenáláson alapuló többgénes vizsgálat adaptálása és validálása az emlőrák kiújulási kockázatának előrejelzésére az európai lakosság számára.
Projekt azonosítószáma: 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR-2022-00020
Projekt időtartama: 2023.01.01-2025.12.31.
Projekt költségvetése: 92 680 000 Ft
Szerződött támogatás összege: 67 832 000 Ft
Támogatás mértéke: 73,19%

A koreai DCGen Co., Ltd. és a magyar Delta Bio 2000 Kft. közel 3 éve működik együtt. Az együttműködés alapját a DCGen Co., Ltd. emlődaganatok kutatásában és klinikai kezelésében, valamint a Delta Bio 2000 Kft. újgenerációs szekvenálásban és diagnosztikai reagensfejlesztésben meglévő évtizedes tapasztalata képezi. Az együttműködés során egyre növekvő sikerrel vezették be a koreai piacra a DCGen Co., Ltd. által kifejlesztett OncoFREE terméket, amely képes a kori stádiumú emlődaganatok esetén megjósolni a kiújulás esélyét úgy, hogy közel 179 gén kifejeződésének mértékét vizsgálja a lehető legmodernebb újgenerációs RNS-szekvenálási technológiával. A modern technológia alkalmazásával jelentős költséghatékonyság érhető el a piacon jelen lévő többi termékkel szemben. A széleskörű nemzetközi piacokra történő bevezetésnek gátat szab, hogy a technológia az ázsiai populációra lett kifejlesztve. A pályázat keretein belül a Delta Bio 2000 Kft. célja, hogy úgy fejlessze tovább ezt a technológiát, hogy a nyugati populációra is alkalmazható legyen, valamint a technológia képessé váljon a molekuláris altípusok elkülönítésére is. Az így létrejövő új szolgáltatás jelentős nemzetközi előnyt fog élvezni a már piacon lévő szolgáltatásokkal szemben, egyrészt a várható költséghatékonyság, másrészt a biztosított többletinformáció miatt. A közös fejlesztés hosszútávú startégiai együttműködést biztosít a két ország kutatói között, hiszen a szolgáltatás a jövőben továbbfejleszthető akár más daganatok, akár az altípusok aprólékosabb elkülönítésére is, és az európai piacon egyedüli szolgáltatóként jelentősen erősíti a Delta Bio 2000 Kft. versenyképességét. A projekt várható haszna jelentkezik mind a diagnosztikai ágazat területén, mivel az alacsony kiújulási kockázattal rendelkező betegek szűrése történhet jóval ritkábban, mind a kórházi ellátás ágazatában, hiszen ha széleskörűen hozzáférhető lesz a szolgáltatás, akkor jelentősen kevesebb betegnek kell a kemoterápia miatt igénybe venni az ellátórendszert.

2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00002

Génexpresszió alapú szuperérzékeny géndiagnosztikai fejlesztés

Kedvezményezett neve:Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Célzott RNS szekvenálás-alapú tumordiagnosztika technológia kidolgozása.
Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00002
Projekt időtartama: 2021.06.01-2024.05.31
Projekt költségvetése: 234 698 400 Ft
Szerződött támogatás összege: 187 941 600 Ft
Támogatás mértéke: 80,07%

A pályázat megvalósítása során a Delta Bio 2000 Kft. célja egyrészt egy nemzetközileg is jelentős újdonságtartalommal bíró, szuperérzékeny újgenerációs technológia kifejlesztése, mellyel akár kis mennyiségben jelenlévő és károsodott nukleinsavból kiindulva is nagy biztonsággal detektálhatunk majd nemcsak mutációkat, hanem génfúziókat és expressziós változásokat is. A létrehozott technológia alkalmas lesz, többek között, tumorok géndiagnosztikai monitorozására felhasználható génpanel-reagens kitek fejlesztésére.

A projekt további konkrét eredményeként a Delta Bio 2000 Kft. létrehoz egy RNS-panel diagnosztikai reagens kitet is, mely alkalmas prosztatatumorok szűrésére és progressziójának monitorozására nem-invazív mintavétellel, vizeletmintából. A fejlesztésre kerülő prosztatatumor reagens kit alkalmazása alapvetően változtathatja majd meg az alkalmazott orvosi protokollt - ennek jelentőségét növeli, hogy a prosztatadaganat a férfiak második leggyakoribb rosszindulatú megbetegedése, ezért szűrése kiemelt fontosságú. A jelenlegi gyakorlat szerint, prosztatatumor diagnosztizálásához biopsziát vesznek, mely kellemetlen, invazív beavatkozást jelent, és sok esetben feleslegesnek is bizonyul. A jelenlegi gyakorlattal ellentétben, az általunk fejleszteni tervezett megoldással non-invazív mintavétellel nyert vizeletből is ki lehet majd mutatni nagy érzékenységgel a tumorra jellemző expressziós és genetikai változásokat.

GINOP-2.2.1-15-2017-00052

Nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítés

Kedvezményezettek neve: Enterprise Communications Kft., Delta Bio 2000 Kft., Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Hiperon Genetics Kft..
Szerződött támogatás összege: 1 446 661 799 Ft
Elszámolható összköltség: 1 844 059 607 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 78,43 %
Projekt befejezésének várható dátuma: 2021.12.12
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00052

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. 251,4 millió forint európai uniós támogatás segítségével vesz részt a nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítésében.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Jelen GINOP-2.2.1-15-2017-00052 pályázat fő célja a rák korai diagnosztikájának fejlesztése, ezáltal a betegek gyógyulási esélyének növelése, továbbá a rákos megbetegedésekhez kötődő kezelési költségek csökkentése. A konzorciumban résztvevő jelentős kutatási potenciállal rendelkező laboratóriumok a biomarkerek azonosításán túl modellrendszerekben is bizonyítják a biomarkerek jelentőségét, és feltárják a biomarkerekre alapozott egyénre szabott rákterápiák lehetőségeit is. A konzorcium a fenti célokat olyan tumordiagnosztikai kitek és technológiák kifejlesztésével kívánja elérni, mely alkalmas biopsziák, műtéti daganat minták és egyszerű vérvétellel nyert szérumminták analízisére. Nemcsak kórházi, hanem járóbeteg ellátás szintjén is. A K+F tevékenység során a konzorcium nemzetközi sztenderdek és a legkorszerűbb kutatási igényeknek megfelelően létrehozza és egységesíti a már jelenleg is kiépülő tumorbankok adatbázisait és azokat kiegészíti olyan kutatási és klinikai eredményekkel, amelyek fejlett képanalízis algoritmusok felhasználásával a patológusok, onkológusok és sebészek munkáját jelentősen segítik. A konzorcium a létrejövő új technológia erejét és hatását egy olyan új, nem-invazív mintavételi eljáráson alapuló diagnosztikai kit létrehozásával demonstrálja, amelynek kialakításában a létrehozott adatbázissal azonosított tumorbanki minták felhasználása jelentős szereppel bír. A konzorcium az elméleti és szakmai kutatások eredményeire alapozva hozza létre a diagnosztikai technológiát (diagnosztikai kit), valamint orvostámogató informatikai rendszert.

További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos ügyvezető
telefonszám: +36-62-599-666
e-mail cím: deltabio2000@gmail.com

2018-1.3.1-VKE-2018-00026

Molekuláris diagnosztikai fejlesztés alacsony kópiaszámú DNS minták analízisére

Kedvezményezett nevei:

GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiperon Genetics Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Projekt költségvetése: 1 394 390 620 Ft
Szerződött támogatás összege: 952 595 798 Ft
Támogatás mértéke: 68,31 %
Projekt időtartama: 2019.03.01-2022.02.28

A 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 projekt céljának megvalósításához a konzorciumi partnerek egyrészt egy, az eddigieknél precízebb, ún. molekuláris számlálókon alapuló újgenerációs DNS-szekvenálási technikát fejlesztenek, másrészt egy felhő elérésű bioinformatikai szoftvercsomagot hoznak létre. A konzorciumi partnerek hatékony együttműködésének eredményeként létrejön egy széles körben alkalmazható DNS-diagnosztikai termék és szolgáltatás, amelyre nagy igény mutatkozik mind az orvosi molekuláris diagnosztikát végző vállalkozások és klinikák részéről, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szervek felől.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Az újgenerációs DNS-szekvenálás technikájának fejlődése napjainkban nemcsak a felfedező jellegű kutatásokat mozdítja elő, hanem forradalmasítja mind a betegségek diagnosztikáját, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi vizsgálatok megbízhatóságát is. Alkalmazási lehetőségeinek azonban gátat szab, hogy a jelenlegi technikákkal még meglehetősen korlátozott az alacsony mennyiségű DNS-t tartalmazó minták analízise. Ennek a problémának az áthidalására a 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 pályázat célja egy olyan technológia és arra épülő szolgáltatás létrehozása, amellyel nagy érzékenységgel tudunk majd különböző genetikai analíziseket végezni, mint pl.:

-betegekből származó minták genetikai elváltozásait kimutatni, segítve ezzel a diagnózist és a hatékonyabb terápiás döntést,
-egysejt DNS-szekvenálást végezni, amely a kutatást és gyógyszerfejlesztést segít,
-élelmiszerminták összetevőinek pontos meghatározását és mikrobiológiai fertőzöttségének mérését elvégezni, amely az élelmiszerbiztonságot szolgálhatja,
-környezeti szennyeződések (víz-, levegő- és talajminták) bakteriológiai elemzését elvégezni.

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00160

Célzott RNS szekvenálás-alapú tumordiagnosztika technológia kidolgozása

Kedvezményezett neve:

Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt költségvetése: 298 564 000 Ft
Szerződött támogatás összege: 208 753 600 Ft
Támogatás mértéke: 69,99 %
Projekt időtartama: 2020.09.01-2023.08.31.

Jelen pályázat fő célja, hogy a Delta Bio 2000 Kft. kidolgozzon egy megbízható és költséghatékony újgenerációs szekvenáláson alapuló targetált RNAseq technikát tumor diagnózis céljára. Erőfeszítéseink fő célja, hogy segítsünk a klinikusoknak a tumor terápiás döntéshozatalban és a betegek kérdéseire adott megfelelő válaszokhoz támpontot nyújtsunk. A genomikai diagnosztikai teszt kifejlesztéséhez egy olyan megközelítést tervezünk, mely az egyedi tumorok génexpressziós mintázatát képes meghatározni és ennek elemzésével a tumor várható viselkedését és terápiás válaszát előre vetíteni.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Jelen 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00160 projekt keretében a Delta Bio 2000 Kft. az alábbi K+f feladatokat tervezi megvalósítani:

-Hozzávetőlegesen 150 gén azonosítása, főleg a sejt-ciklus, p53 szignál útvonak, és replikációban szereplő gének közül, melyek expressziós szintjéből következtetni lehet a tumor viselkedésére.
-Egy optimális RNS tisztítási módszer kifejlesztése FFPE mintákra, cDNS átírási és bar-kódolási technikát dolgozunk ki, kb. 150 gén RNS-ének egyidejű dúsítására módszert dolgozunk ki, és végül ezekre targetált RNAseq újgenerációs szekvenálási technikát optimalizálunk.
-NGS kimenetelek elemzésére szolgáló szemiautomatikus bioinformatikai folyamatsor és egy elemző program kifejlesztése, mely képes döntést hozni a tumor várható viselkedését és a leghatékonyabb terápiáját illetően.
Összességében a jelen projekt fő célja, hogy a kifejlesztett tumor diagnosztikai eljárás segítse a megfelelő terápiás döntés meghozatalát a megfelelő időben.